UE
UE
2BeBio
PROW 2014 - 2020

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”.

OPERACJA MAJĄCA NA CELU ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CERTYFIKOWANYCH PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH DEDYKOWANYCH NIEMOWLĘTOM, KOBIETOM W CIĄŻY I KARMIĄCYM POPRZEZ ZINTENSYFIKOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE.

WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2 „WSPARCIE DZIAŁAŃ INFORMACYNYCH I PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW NA RYNKU WEWNĘTRZNYM” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI TO ZMIANA NAWYKÓW KONSUMENCKICH ODBIORCÓW - ZWRACANIE UWAGI NA CERTYFIKOWANE PRODUKTY EKOLOGICZNE.

Skontaktuj się z nami!

Napędzają nas dobre pomysły. Jesteśmy otwarci na każdą interesującą współpracę. Mamy doświadczenie w segmencie b2b, dostarczymy nasze ekologiczne owoce i warzywa pod marką własną do klientów w całej Europie. Każdorazowo wnosimy nasze know-how i efektywne rozwiązania. Bezpośrednie zarządzanie produkcją oraz kontrola surowców na każdym etapie powala nam stworzyć produkt w pełni odpowiadający Twoim potrzebom. Wierzymy w Twój pomysł!

Kontakt

Adres biura:
ul. Archidiakońska 6A,
20-113 Lublin
tel.: +48 81 442 36 26
fax: +48 81 448 09 91
e-mail: bioberry@bioberry.com.pl

Adres siedziby:
ul. Nowogrodzka 50/510,
00-695 Warszawa
NIP: 701-037-13-39
Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452008
Kapitał zakładowy: 80 000 zł.

www.bioberry.com.pl